Vážený zákazníci


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že firma IDAMER ukončila obchodnú činnosť.


Všetci zákazníci sa môžu obrátiť na firmu K.B.F. group s.r.o. , ktorá bude plynulo


zabezpečovať dodávky tovarov a služieb všetkým zákazníkom IDAMERu za rovnakých


podmienok. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať www.vodomery.sk


Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu všetkým zákazníkom a partnerom.