!!! POZOR  ZMENA !!!
Dňom 1.4.2020 sa menia ceny produktov uvedených na našej stránke. Objednávky vystavené do 31.3.2020 vrátane, budú zrealizované v pôvodných cenách.

Cenník

Cenník pre bytové a domové vodomery
Cenník pre priemyselné vodomery
Cenník pre merače tepla
Cenník pre systémovú techniku