!!! POZOR  ZMENA !!!
Dňom 1.4.2020 sa menia ceny produktov uvedených na našej stránke. Objednávky vystavené do 31.3.2020 vrátane, budú zrealizované v pôvodných cenách.

Plynomery

ponúkame plynomery:

membránové BK   Qn2,5 – Qn4 – Qn6

membránové s teplotnou kompenzáciou -25 + 40 °C  Qn4 -Qn6 – Qn10 – Qn16 – Qn25

membránové komunálne ELSTER  Qn10 – Qn16 – Qn25 – Qn40 – Qn65 – Qn100

turbínové RPTE

rotačné piestové RABO

radiálne a axiálne turbínové plynomey

plynomery s prevedením na BIOPLYN

príslušenstvo k plynomerom : napájacie zdroje, M-Bus, návarky, púzdra, šróbenia, plomby, adaptéry, prepočítavače