!!! POZOR  ZMENA !!!
Dňom 1.4.2020 sa menia ceny produktov uvedených na našej stránke. Objednávky vystavené do 31.3.2020 vrátane, budú zrealizované v pôvodných cenách.

Tlakomery

– tlakomery s bourdonovým perom
– celonerezové tlakomery
– nízkotlakové tlakomery
– diferenčné tlakomery
– kontrolné a etalónové tlakomery
– kontaktné tlakomery
– príslušenstvo k tlakomerom

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu idamer@idamer.sk alebo telefonicky +421 32 776 0029