Kontakt

Sídlo spoločnosti
IDAMER s.r.o.
Nám. Dr. Schweitzera 196/4
916 01 Stará Turá
Slovenská Republika

Vedenie spoločnosti
Ivan Brnčal
konateľ
tel.: +421 908 736 509
brncal@idamer.sk

Údaje o spoločnosti
IČO: 46102604
DIČ: 2023230770
IČ DPH: SK2023230770

JUDr. Milan Psotný
obchodný manažér
tel.: +421 905 985 055
psotny@idamer.sk

Kontakt

Email: idamer@idamer.sk

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK74 0900 0000 0002 7602 0707