!!! POZOR  ZMENA !!!
Dňom 1.4.2020 sa menia ceny produktov uvedených na našej stránke. Objednávky vystavené do 31.3.2020 vrátane, budú zrealizované v pôvodných cenách.

O firme

Sme zákaznícky orientovaná firma, ktorá na trhu úspešne pôsobí od roku 2003 a poskytuje služby v oblasti meracej a regulačnej techniky.

Naša veľkoobchodná a maloobchodná činnosť sa špecializuje na predaj vodomerov všetkých druhov, inštalačného materiálu, tlakomerov, prietokomerov, plynomerov, meračov tepla, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov pre domácnosti a príslušenstva.

Zabezpečujeme záručný aj po záručný servis všetkých nami dodávaných výrobkov i samostatné metrologické overovanie.

Svoju obchodnú stratégiu sme založili na troch základných pilieroch:

– na komplexnom servise pre zákazníka, ktorý vieme efektívne prispôsobiť    jeho požiadavkám

– na operatívnom začleňovaní trendov modernej technológie

– na ľuďoch – sila nášho kolektívu spočíva v kreativite, operatívnosti a schopnosti odbornej komunikácie so zákazníkom