produkt/eitn-30

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov E-ITN 30

Moderný elektronický prístroj určený
k pomerovému rozdeľovaniu nákladov
na teplo v dome s centrálnym vykurovaním.
Indikátor vykurovacích nákladov E-ITN 30 je dvojsnímačový –
meraním teploty vykurovacieho telesa a teploty v miestnosti
zaisťuje presné meranie spotrebnej hodnoty vykurovacieho
telesa a zabraňuje meraniu v letnom období.

Kategórie:

Dokumentácia

Katalóg
Certifikát