produkt/meistream-plus-pn-16

MeiStream Plus PN 16 priemyselný vodomer na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…150 PN 16

pre montáž iba do horizontálneho potrubia

vymeniteľný merací mechanizmus

počítadlo pripravené pre HRI

prenos dát opticky, alebo induktívne

Dokumentácia

Katalógový list
Cenník pre priemyselné vodomery