produkt/meistream-pn-16

MeiStream PN 16 priemyselný vodomer DN40…DN300 na studenú vodu

pre všetky montážne polohy

vymeniteľný merací mechanizmus

počítadlo pripravené pre HRI

prenos dát opticky, alebo induktívne-dátovo

Dokumentácia

Cenník pre priemyselné vodomery