produkt/meistream-pn-40

MeiStream PN 40 priemyselný vodomer DN 50…DN 150 na studenú vodu tlak 40 bar

vhodný pre všetky montážne polohy

vymeniteľný merací mechanizmus

počítadlo pripravené pre HRI

prenos dát opticky, alebo induktívne