produkt/meitwin-zdruzeny-vodomer-pn-16

MEITWIN – združený vodomer na studenú vodu – PN 16

overenie MID
pre všetky montážne polohy
pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
pre načítanie malých prietokov
hydrodynamicky vyvážený rotor hlavného vodomeru
prenos dát: opticky,induktívne,M-Bus, Mini-Bus

 


 

Dokumentácia

Katalógový list
Cenník pre priemyselné vodomery