!!! POZOR  ZMENA !!!
Dňom 1.4.2020 sa menia ceny produktov uvedených na našej stránke. Objednávky vystavené do 31.3.2020 vrátane, budú zrealizované v pôvodných cenách.

produkt/odporove-snimace-teploty

Odporové snímače teploty

platinové teplomery pre merače tepla Pt500 – 2m, 5m, 10 m káble, dĺžky teplomerov 100mm a 150 mm