produkt/residia-jet

Residia Jet

Jednovtokový bytový vodomer
s modulárnym počítadlom a s
možnosťou komunikačného modulu
Možnosť vybavenia vodomeru elektronickým
počítadlom priamo u výrobcu
Jednovtokový suchobežný vodomer s magnetickou spojkou

Kategórie: ,

Dokumentácia

Katalógový list
Cenník
Vyhlásenie o zhode