produkt/wpv-ms-zdruzeny-vodomer-pn-16

WPV-MS- združený vodomer na studenú vodu DN 150 PN 16 T50

iba horizontálna montážna poloha
bez ukľudňujúcich dĺžok
môže byť zaplavený vodou
počítadlá pripravené pre HRI-Mei a OPTO
vhodný pre požiarne rozvody